Jobs and volunteering

Skip to section navigation

Current vacancies

 • Trails Volunteer Coordinator

  Peak District National Park

  The Peak District National Park Authority owns and manages 34 miles of popular multi-user trails (Monsal, Tissington and High Peak Trails) following the routes of historic railway lines. We are looking to recruit a Volunteer Coordinator to work with our team of two Trails Rangers helping to develop and deliver a range of volunteering activities. The post will organise and run practical conservation volunteering projects and visitor welcome activities and will support the trails volunteers with the aim of establishing them as a self-managing group and helping the volunteers to have a fuller understanding of the Peak District National Park

  Posted: 23 June 2021. Closes: 7 July 2021
  Email this Job to a friend

 • Conservation Support Officer (Wildlife)

  Yorkshire Dales National Park

  Are you an organised and efficient administrator looking for an opportunity to work for an outstanding organisation such as the Yorkshire Dales National Park Authority? If so, read on. About Us We are the Yorkshire Dales National Park Authority, an organisation that protects, enhances and promotes the immense beauty, wildlife and character of the Yorkshire Dales. Set against expansive heather moorland tops, each valley has its own distinct charm, from crags and pavements to an underground labyrinth of caves. We’re currently looking for a Conservation Support Officer to join our Wildlife Conservation team on a permanent basis. The role is

  Posted: 23 June 2021. Closes: 11 July 2021
  Email this Job to a friend

 • Kickstart Scheme - Planning Admin. Support

  Pembrokeshire Coast National Park

  To apply for this role you must be in receipt of Universal Credits. Please contact your Job Centre to obtain your unique reference number to inset into the application. This will be a six month placement supporting Pembrokeshire Coast National Park Authority. Working directly to the Planning Support Supervisor the post holder will be responsible for: • Registration of Planning Applications and enforcement complaints • Assisting in the issuing of Planning decisions • Validation of advertisement applications and minor applications • Responding to general enquiries addressed to the Planning team. • General administration support to ensure the smooth running of

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Kickstart Scheme - Customer Experience & Site Warden Assistant Castell Henllys

  Pembrokeshire Coast National Park

  To apply for this role you must be in receipt of Universal Credits. Please contact your Job Centre to obtain your unique reference number to inset into the application. This will be a six month placement supporting Pembrokeshire Coast National Park Authority. Working directly to the Site Manager at Castell Henllys the post holder will be responsible for: • Meets and greeting visitors and ensuring the visitor experience is first class, including checking visitors onto site and helping them understand the education activities and services offered. . • Directing members of the public and helping with carpark management and visitor

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Kickstart Scheme - Customer Experience & Site Warden Assistant Carew

  Pembrokeshire Coast National Park

  To apply for this role you must be in receipt of Universal Credits. Please contact your Job Centre to obtain your unique reference number to inset into the application. This will be a six month placement supporting Pembrokeshire Coast National Park Authority. Working directly to the Site Manager at Carew Castle the post holder will be responsible for: • Meets and greeting visitors and ensuring the visitor experience is first class, including checking visitors onto site and helping them understand the education activities and services offered. . • Directing members of the public and helping with carpark management and visitor

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Cynllun Kickstart -Gweinyddiaeth Busnes

  Pembrokeshire Coast National Park

  Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Bydd deiliad y swydd yn ymgymryd â rôl o weithio ar draws nifer o wahanol agweddau ar y gwaith a wneir gan yr Awdurdod, gan agor y drws iddynt i ystod eang o wasanaethau sy'n cynnwys Gwasanaethau Democrataidd, Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Cwsmer, Cyllid neu Reoli Cefn Gwlad. Bydd union natur y rôl yn cael ei benderfynu gan sgiliau'r ymgeisydd ac anghenion yr Awdurdod ar y pryd. Bydd yn cynnwys y canlynol: Rheoli a dosbarthu’r post sy'n dod i mewn ac yn mynd allan. • Ateb galwadau ffôn sy'n

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Cynllun Kickstart -Cymorth Gweinyddol Cynllunio

  Pembrokeshire Coast National Park

  Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Goruchwylydd Cymorth Cynllunio, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol: • Cofrestru Ceisiadau Cynllunio a chwynion gorfodi • Cynorthwyo i gyhoeddi penderfyniadau Cynllunio • Dilysu ceisiadau am hysbysebion a mân geisiadau • Ymateb i ymholiadau cyffredinol a gyfeirir at y tîm Cynllunio. • Cymorth gweinyddol cyffredinol i sicrhau bod yr adran a'r tîm yn rhedeg yn hwylus. Gradd C neu’n uwch mewn Saesneg a Mathemateg TGAU. Sgiliau cadarn mewn cyfathrebu ysgrifenedig. Gweithio’n drylwyr a sylw craff i fanylion. Sgiliau gwasanaeth cwsmer o'r

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Castell Henllys)

  Pembrokeshire Coast National Park

  Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Henllys, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol: • Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir. • Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr. • Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd. • Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Profiad Cwsmer a Warden Safle (Caeriw)

  Pembrokeshire Coast National Park

  Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Yn gweithio'n uniongyrchol i'r Rheolwr Safle yng Nghastell Caeriw, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am y canlynol: • Cyfarfod a chyfarch ymwelwyr gan sicrhau bod yr ymwelydd yn cael profiad o’r radd flaenaf, gan gynnwys croesawu ymwelwyr ar y safle a’u cynorthwyo i ddeall y gweithgareddau a’r gwasanaethau addysg a gynigir. • Cyfeirio aelodau’r cyhoedd a chynorthwyo i reoli’r maes parcio a llif yr ymwelwyr. • Cynorthwyo staff y Gwasanaethau Ymwelwyr ac Addysg i osod y gweithgareddau a’u cau ar ddiwedd dydd. • Cynorthwyo’r staff adwerthu gyda’u

  Posted: 22 June 2021. Closes: 5 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Cynllun Kickstart - Cynorthwyydd Cymorth Archaeolegol

  Pembrokeshire Coast National Park

  Lleoliad chwe mis fydd hwn yn cefnogi Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Gan weithio'n uniongyrchol i'r Archaeolegydd Cymunedol, bydd deiliad y swydd yn: · Cynorthwyo/cefnogi i drefnu cyfarfodydd ac ymweliadau safle gan gynnwys cymryd nodiadau ac ati. · Bod yn gyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau e-bost/dros y ffôn (lle bo’n briodol). · Cynorthwyo gyda gwaith ein Gwarcheidwaid Treftadaeth gyda’r ysgolion lleol. · Rhoi cymorth i gynllunio a chyflwyno'r Diwrnod Archaeoleg blynyddol. · Helpu i ddatblygu cynnwys gwe dudalen archaeoleg ar y wefan. · Cynorthwyo gyda cheisiadau am Ganiatâd Heneb Rhestredig ac am Ganiatâd Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSI). ·

  Posted: 22 June 2021. Closes: 26 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Kickstart Scheme - Business Administration

  Pembrokeshire Coast National Park

  To apply for this role you must be in receipt of Universal Credits. Please contact your Job Centre to obtain your unique reference number to inset into the application. This will be a six month placement supporting Pembrokeshire Coast National Park Authority. The post holder will undertake a role that sees them working across many different aspects of the work undertaken by the Authority, providing them with a breadth of exposure that includes Democratic Services, Human Resources, Customer Service, Finance or Countryside Management. The exact nature of the role will be determined by the candidate’s skills and the needs of

  Posted: 22 June 2021. Closes: 26 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Kickstart Scheme - Archaeological Support Assistant

  Pembrokeshire Coast National Park

  To apply for this role you must be in receipt of Universal Credits. Please contact your Job Centre to obtain your unique reference number to inset into the application. This will be a six month placement supporting Pembrokeshire Coast National Park Authority. Working directly to the Community Archaeologist the post holder will: · Assist/support with meetings and site visits including taking notes etc. · Be a point of first contact for email/telephone enquiries (where appropriate) · Assist with our Heritage Guardians work with local schools. · Support planning and delivery of the annual Archaeology Day. · Help with development of

  Posted: 22 June 2021. Closes: 26 August 2021
  Email this Job to a friend

 • Business Change Manager

  Peak District National Park

  Business Change Manager (Part-Time, FTC) £60,523 pro rata per annum or £31.37 per hour Flexible Location (with travel to Peak District National Park Authority sites required) About Us As the UK’s first National Park, the Peak District has a rich history and has been shaped by the interaction of people and nature over thousands of years. This year alone, the Park has been enjoyed by thousands looking for adventure, education and a fantastic day out. Following a management restructure in early 2021, we have a newly formed Engagement Team who contribute to the delivery of our ambitious Corporate Strategy 19-24.

  Posted: 18 June 2021. Closes: 18 July 2021
  Email this Job to a friend

 • Safer Lakes Volunteer Coordinator

  Lake District National Park

  As our Safer Lakes Volunteer Coordinator you’ll be working to support the delivery of one of the Lake District National Park’s biggest volunteer programmes – our Visitor Support Volunteers.

  Posted: 18 June 2021. Closes: 2 July 2021
  Email this Job to a friend

 • Finance Assistant (Internal Only)

  Peak District National Park

  We are looking for a Finance Assistant to join our busy finance team. If you have an interest in finance or use Exchequer in your current role and can work to deadlines then we’d love to hear from you. To apply please complete a short expression. Hours per week: 37 Salary: Grade C £18,562 - £19,312 Fixed term to 31/01/2022 (7 months with potential to be extended to 1 year) Location: Aldern House (with some homeworking) Possible secondment/development opportunity. Closing Date: 30 June 2021

  Posted: 16 June 2021. Closes: 30 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Area Ranger (Central) to cover maternity leave

  Lake District National Park

  If you have experience of organising and delivering environmental and recreation management initiatives. And working in partnerships and cross-service teams to deliver shared objectives, then we would love to hear from you.

  Posted: 15 June 2021. Closes: 27 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Area Ranger (Northern)

  Lake District National Park

  The Area Ranger in the Northern Team with will be supporting our environmental land management delivery and will need experience of land management and nature recovery work. There is the opportunity to be seconded part time to our Farming in Protected Landscape scheme.

  Posted: 15 June 2021. Closes: 27 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Seven Sisters Country Park Assistants

  South Downs National Park

  The South Downs National Park Authority is about to take ownership of the iconic Seven Sisters Country Park.  The area that is popular with both locals and tourists is now the focus of SDNPA plans to protect and enhance the landscape and deliver an excellent experience to all our visitors. We have a small team […] The post Seven Sisters Country Park Assistants appeared first on South Downs National Park.

  Posted: 14 June 2021.
  Email this Job to a friend

 • IT Officer

  Yorkshire Dales National Park

  Are you an experienced IT Officer looking for an opportunity to work for an outstanding organisation such as the Yorkshire Dales National Park Authority? If so, read on. About Us We are the Yorkshire Dales National Park Authority, an organisation that protects, enhances and promotes the immense beauty, wildlife and character of the Yorkshire Dales. Set against expansive heather moorland tops, each valley has its own distinct charm, from crags and pavements to an underground labyrinth of caves. We’re currently looking for an IT Officer to join our IT Team on a permanent basis. The role is full-time, based at

  Posted: 14 June 2021. Closes: 27 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Education and Activities Contributor at Castell Henllys

  Pembrokeshire Coast National Park

  Castell Henllys Education and Activities Contributor Seasonal role June –October 2021. 1 x 15 hours per week £9.50 per hour (including supplementary living allowance) – up to £9.62 per hour Castell Henllys is the only Iron Age village in Britain reconstructed on the exact site where our Celtic ancestors lived 2000 years ago. Working at the site where no two days are the same - you will be enthusing visitors, local people and school groups about the Iron Age and the Pembrokeshire Coast National Park through activities, events and guided tours. You will promote both local and Welsh history, language

  Posted: 11 June 2021. Closes: 2 July 2021
  Email this Job to a friend

 • Cyfrannwr Addysg a Gweithgareddau Castell Henllys

  Pembrokeshire Coast National Park

  Cyfrannwr Addysg a Gweithgareddau Castell Henllys Swydd dymhorol mis Mehefin – mis Hydref 2021. 1 x 15 awr yr wythnos £9 50 yr awr (gan gynnwys lwfans byw atodol) – hyd at £9 62 yr awr Castell Henllys yw'r unig bentref o'r Oes Haearn ym Mhrydain a ailadeiladwyd ar yr union safle lle'r oedd ein cyndeidiau Celtaidd yn byw 2000 o flynyddoedd yn ôl. Yn gweithio ar y safle lle mae pob diwrnod yn wahanol – byddwch yn ennyn diddordeb ymwelwyr, y trigolion lleol a grwpiau ysgol am yr Oes Haearn ac am Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro drwy gynnal gweithgareddau,

  Posted: 11 June 2021. Closes: 2 July 2021
  Email this Job to a friend

 • Cynllunydd Dan Hyfforddiant / Swyddog Cynllunio

  Pembrokeshire Coast National Park

  Cynllunydd Dan Hyfforddiant (Graddfa 4)/ Swyddog Cynllunio (Graddfa 5-6) Llawn-amser – 37 awr yr wythnos Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yw unig wir barc cenedlaethol arfordirol Prydain, man lle mae clogwyni garw a thraethau aur a dyffrynnoedd coediog yn arwain at fryniau mewndirol gwyllt - yn ddealladwy, mae cynllunio yn chwarae rhan allweddol yn ein cyfrifoldeb am y lle arbennig hwn. Diben y Swydd: Cyfrannu at wasanaeth Rheoli Datblygu a Chynlluniau Datblygu o safon uchel sy’n diwallu amcanion y gwasanaeth ac amcanion corfforaethol yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Prif Gyfrifoldebau: Mae cyfle wedi codi o fewn ein tîm prysur Rheoli Datblygu am

  Posted: 11 June 2021. Closes: 25 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Trainee Planner/Planning Officer

  Pembrokeshire Coast National Park

  Trainee Planner (Grade 4)/ Planning Officer (Grade 5-6) Full Time – 37 hours per week The Pembrokeshire Coast National Park is Britain’s only true coastal national park, a place where rugged cliffs give way to sandy beaches and wooded valleys lead up to wild inland hills - understandably, planning plays a key part in our responsibility for this special place. Purpose of the Role: To contribute to a high quality Development Management and Development Plans service which meet the service and corporate objectives of the National Park Authority. Main Responsibilities: An opportunity has arisen within our busy Development Management team

  Posted: 11 June 2021. Closes: 25 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Families United through Nature (FUN) Project Coordinator

  Exmoor National Park

  Help us deliver and signpost nature-based interventions for the benefits to people’s physical, mental, and emotional wellbeing, and enable a broad range of people access and enjoy Exmoor

  Posted: 10 June 2021. Closes: 29 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Farming in Protected Landscapes Administrator

  Yorkshire Dales National Park

  Are you an experienced administrator looking for an opportunity to work for an outstanding organisation such as the Yorkshire Dales National Park Authority? If so, read on. About Us We are the Yorkshire Dales National Park Authority, an organisation that protects, enhances and promotes the immense beauty, wildlife and character of the Yorkshire Dales. Set against expansive heather moorland tops, each valley has its own distinct charm, from crags and pavements to an underground labyrinth of caves. This summer we will be launching a new three-year Department for Environment, Food & Rural Affairs (DEFRA) funded Farming in Protected Landscapes programme

  Posted: 10 June 2021. Closes: 27 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Inclusive Cycling Ride Leader

  New Forest National Park

  PEDALL New Forest Inclusive Cycling is a health and wellbeing charity that helps everyone no matter what their need, to get out and cycle in the New Forest National Park amongst nature. We have an exciting opportunity for an experienced individual to deliver engaging cycling sessions for people with additional needs against the stunning backdrop […] The post Inclusive Cycling Ride Leader appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 9 June 2021.
  Email this Job to a friend

 • Digital Marketing & Fundraising Trainee (Kickstart Scheme)

  Peak District National Park

  The Peak District National Park Authority is proud to be taking part in the government-funded Kickstart Scheme. The scheme provides funding to create new job placements for 16 to 24 year olds who are on Universal Credit and at risk of long-term unemployment. You are eligible to apply for a Kickstart role if: • You are aged 16 to 24 years old • You are claiming Universal Credit • You have a Work Coach with Jobcentre Plus We have an exciting opportunity for a Digital Marketing & Fundraising Trainee to join the Peak District National Park’s fundraising team. The Peak

  Posted: 8 June 2021. Closes: 26 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Design Officer

  South Downs National Park

  The South Downs National Park is a stunning landscape that sits in a beautiful part of Southern England. It is a vibrant and exciting place to work, not least as it lies in a region of substantial urban spread with high levels of economic activity which creates pressures on the National Park. Our role is […] The post Design Officer appeared first on South Downs National Park.

  Posted: 4 June 2021.
  Email this Job to a friend

 • Dartmoor Farming Officer

  Dartmoor National Park

  We are looking for a highly motivated individual to coordinate, shape and drive forward the HFP by providing advice, support, training and expertise in line with the needs of the Dartmoor rural community and the challenges of the agricultural transition period.

  Posted: 3 June 2021.
  Email this Job to a friend

 • Sous Chef

  Lake District National Park

  Brockhole on Windermere are seeking an enthusiastic, energetic and experienced person for the role of Sous Chef for our on-site outlets, including the Brockhole Café, The Gaddum Restaurant, and our very busy outdoor kitchen BBQ and take away cafés.

  Posted: 28 May 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • Front of House / Waiting Staff

  Lake District National Park

  Brockhole on Windermere are seeking enthusiastic, energetic and charismatic people to join the front of house waiting-on team for The Gaddum Restaurant.

  Posted: 28 May 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • Countryside Worker Apprentices

  Yorkshire Dales National Park

  If you would like to get a job working outdoors in the countryside, while gaining a vocational qualification, this may be the opportunity for you! Four vacancies are available on this apprenticeship scheme, which will provide you with the chance to develop a wide range of skills in countryside management, plus a Level 2 Countryside Worker Apprenticeship. This is a fully supervised work-based learning opportunity. It will consist of training and assessment within the workplace, supported by off-site training and college residential placements. Qualification is achieved by passing end point practical and theory exams. About the employer The Yorkshire Dales

  Posted: 27 May 2021. Closes: 27 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Visitor Services Assistants (Kickstart) - 2 posts (Lynmouth and Dunster)

  Exmoor National Park

  Join our National Park Centre teams assisting visitors whilst learning new skills as part of the government-funded Kickstart Scheme

  Posted: 24 May 2021. Closes: 30 June 2021
  Email this Job to a friend

 • Nature Recovery Officer

  New Forest National Park

  With transformational change needed to address our nature emergency, this exciting new role will develop a Nature Recovery Network on a landscape scale. Working with a range of stakeholders you will identify opportunities to enhance the nature network through habitat conservation, restoration and enhancement across the National Park. You will inspire and encourage engagement with […] The post Nature Recovery Officer appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 21 May 2021.
  Email this Job to a friend

 • Education and Youth Officer (maternity cover)

  New Forest National Park

  We are looking for an experienced individual to join our education and youth team in the planning and delivery of quality learning experiences in and about the New Forest National Park to young people of all ages and abilities. Working closely with our ranger team you will: Teach outdoors, indoors and online using your excellent […] The post Education and Youth Officer (maternity cover) appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 21 May 2021.
  Email this Job to a friend

 • Chefs and kitchen members

  Lake District National Park

  Brockhole on Windermere is home to a number of popular and busy cafés and beautiful restaurant, The Gaddum. We’re looking for ambitious and enthusiastic chefs and kitchen members, of various levels and experience.

  Posted: 20 May 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • Planning Enforcement Officer

  New Forest National Park

  The New Forest National Park offers a unique and truly outstanding environment in which to work. Whether you are a planning officer looking for a new challenge, an enforcement officer or someone who has experience in a related investigative field, this position offers an interesting range of cases and an opportunity to contribute towards the […] The post Planning Enforcement Officer appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 18 May 2021.
  Email this Job to a friend

 • Chef de Partie

  Lake District National Park

  Brockhole on Windermere are seeking an enthusiastic, energetic and ideally an experienced person for the role of Chef de Partie for our on-site outlets, including the Brockhole Café, The Gaddum Restaurant, and our very busy outdoor kitchen BBQ and take away cafés.

  Posted: 18 May 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • Commis Chef

  Lake District National Park

  Brockhole on Windermere are seeking an enthusiastic, energetic and ideally an experienced person for the role of Commis Chef for our on-site outlets, including the Brockhole Café, The Gaddum Restaurant, and our very busy outdoor kitchen BBQ and take away cafés.

  Posted: 6 May 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • Catering Assistant

  Lake District National Park

  We are looking for a Catering Assistant to deliver the varied food and beverage offer on this busy and beautiful site, supervising and being a hands-on member of the team.

  Posted: 6 May 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • New Forest National Park Ranger

  New Forest National Park

  We are looking for an experienced individual to join our team of rangers which provides the New Forest National Park Authority with first points of contact throughout the National Park and its surrounding communities. If you have the right qualification or experience, we want to hear from you! Being practiced at working with members of […] The post New Forest National Park Ranger appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 23 April 2021.
  Email this Job to a friend

 • Communications Administrator

  New Forest National Park

  Do you have excellent admin skills, are experienced in social media and thrive under pressure? An exciting opportunity has arisen for a Communications Administrator to join our award-winning team. You will play a vital role in supporting the National Park Authority’s communications team and our partnership schemes. You’ll be working on our digital channels, helping […] The post Communications Administrator appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 20 April 2021.
  Email this Job to a friend

 • Brockhole Casual General Assistant

  Lake District National Park

  This hands on role will be working across all areas of the site, from the extensive catering provisions, through to working with the Lakeshore and Activity team, Shop and Information Centre, and/or Car Park and Maintenance team.

  Posted: 20 April 2021. Closes: 1 January 2021
  Email this Job to a friend

 • Nature Recovery Officer

  New Forest National Park

  With transformational change needed to address our nature emergency, this exciting new role will develop a Nature Recovery Network on a landscape scale. Working with a range of stakeholders you will identify opportunities to enhance the nature network through habitat conservation, restoration and enhancement across the National Park. You will inspire and encourage engagement with […] The post Nature Recovery Officer appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 9 April 2021.
  Email this Job to a friend

 • Seasonal Assistant Ranger

  New Forest National Park

  The New Forest National Park Authority is responsible for conserving and enhancing the natural beauty, wildlife and cultural heritage of the New Forest and for promoting opportunities for the understanding and enjoyment of its special qualities by the public. Are you passionate about the New Forest National Park? Are you outgoing, enthusiastic and enjoy working […] The post Seasonal Assistant Ranger appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 1 April 2021.
  Email this Job to a friend

 • Education Assistant (Kickstart)

  New Forest National Park

  The New Forest National Park Authority is proud to be taking part in the new government-funded Kickstart Scheme. The scheme provides funding to create new job placements for 16 to 24 year olds who are on Universal Credit and at risk of long-term unemployment. You are only eligible to apply for a Kickstart role if: […] The post Education Assistant (Kickstart) appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 18 March 2021.
  Email this Job to a friend

 • Assistant Ranger trainee (Kickstart)

  New Forest National Park

  The New Forest National Park Authority is proud to be taking part in the new government-funded Kickstart Scheme. The scheme provides funding to create new job placements for 16 to 24 year olds who are on Universal Credit and at risk of long-term unemployment.   You are only eligible to apply for a Kickstart role […] The post Assistant Ranger trainee (Kickstart) appeared first on New Forest National Park Authority.

  Posted: 18 March 2021.
  Email this Job to a friend

 • Job Vacancies

  Brecon Beacons National Park

  Magnificent mountains, glacial valleys and crystal clear waterfalls: this is no ordinary Local Authority; this is a National Park Authority. If you care about the future of our environment, why not come and join us. Senior Ecologist Grade 11 £36,922 – 38,890Permanent Contract 37 hours per weekCLOSING DATE: 5th July 2021INTERVIEW DATE: 14th July 2021 […]

  Posted: 28 June 2012.
  Email this Job to a friend

We're working on listing all National Park's jobs, but at the moment you'll need to visit these Parks sites to view their current vacancies:
Loch Lomond and the Trossachs